Kiropraktor Gernandt


Kiropraktormottagningen Mats Gernandt har funnits i Södertälje sedan 1988 och har haft ett avtal med  Stockholms läns landsting sedan 1994. Mottagningen är från 2012-10-01 en del av Hovsjö primärvårdsrehab och Praktikertjänst AB och kommer att på heltid arbeta på uppdrag av landstinget.
 
Mottagningen betonar särskilt arbetets roll för uppkomna besvär och lägger stor vikt vid att långsiktigt förändra funktion för att förhindra nedbrytning av kotor, leder och muskler. Skador i tidiga år är ofta upphov till svårbehandlade besvär senare i livet. Det är därför viktigt att korrigerande behandling sätts in tidigt.

Långvariga besvär har ofta fler orsaker. Därför arbetar kiropraktor Gernandt integrerat med andra vårdgivare för att kunna erbjuda ett brett behandlingsutbud, med även träningsterapi,  arbetsterapi, kost- och livsstilsrådgivning samt stresshantering.


Boka tid idag för en konsultation.
Det kan förändra ditt liv!
 

Landstingsavtal

Kiropraktor Mats Gernandt arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Hovsjö, Södertälje | Publiceringsverktyg från TopMedia