Välkommen till mig och min blogg. Jag som skriver här heter Gernandt och jag jobbar som kiropraktor. Det har jag gjort i många år och jag har en egen klinik. Jag har varit intresserad av kroppen på olika sätt sedan jag var ung. Det tack vare att jag själv drabbades av smärtor. Jag valde att bli kiropraktor, samt att jag har även mycket kunskaper inom kost och hälsa. Jag har startat denna blogg för att dela med mig av mina kunskaper, men även för att ha en plats där jag fritt kan skriva om mig och mina intressen med. Så det kommer bli en blandad kompott här att läsa om. Allt från hur du själv kan påverka hur du mår till vad jag och min familj sysselsätter oss med. När jag inte jobbar så brukar jag och min fru ägna oss åt att laga mat, umgås med vänner och resa. 

Sätt att behandla kronisk ryggsmärta utan kirurgi

4 Jul 2023

Ryggsmärtor anses vara kroniska om de varar i tre månader eller längre. Det kan komma och gå, ofta medföra tillfällig lättnad, följt av frustration. Att hantera kronisk ryggsmärta kan vara särskilt ansträngande om du inte vet orsaken.

Här ska du få lite info on vanliga oesaker samt vad du själv kan göra åt det. 

Vanliga orsaker till kronisk ryggsmärta

Kronisk ryggsmärta är vanligtvis åldersrelaterad, men kan också bero på en tidigare skada. De vanligaste orsakerna inkluderar:

  • Artrit i ryggraden — den gradvisa uttunningen av brosket inuti ryggraden
  • Spinal stenos - förträngning av ryggradskanalen som kan leda till nervsmärta
  • Diskproblem, såsom diskbråck eller utbuktande disk
  • Myofascialt smärtsyndrom - oförklarlig muskelsmärta och ömhet

I vissa fall är det svårt att fastställa orsaken till kronisk ryggsmärta. Om din läkare har uttömt alla diagnostiska alternativ är det dags att söka en andra åsikt från en ryggsmärtspecialist.

Om källan till smärtan inte är känd eller inte kan behandlas, kan ditt bästa alternativ vara att arbeta med din läkare för att minska uppblossningarna och göra smärtan hanterbar med icke-kirurgiska behandlingar.

Icke-kirurgiska behandlingar för kronisk ryggsmärta

Sjukgymnastik

Träning är grunden för behandling av kronisk ryggsmärta. Det är en av de första behandlingarna du bör prova under ledning av din läkare och ryggradsfysioterapeut. Men samma uppsättning övningar fungerar inte för alla. Övningarna måste skräddarsys efter dina specifika symtom och tillstånd. Att upprätthålla träningsrutinen hemma är också en stor del av framgången.

Sjukgymnastik för kronisk ryggsmärta kan inkludera:

  • Omträna din hållning
  • Testar gränserna för smärttolerans
  • Stretch- och smidighetsövningar
  • Aeroba övningar
  • Kärnförstärkning

Mindfulness och meditation

Kronisk ryggsmärta är påfrestande både fysiskt och känslomässigt. För att hantera frustrationen, irritabiliteten, depressionen och andra psykologiska aspekter av att hantera kronisk smärta kan du bli remitterad till en rehabiliteringspsykolog. Denna specialist kan rekommendera meditation, yoga, tai chi och andra kognitiva och avslappningsstrategier för att hålla ditt sinne från att fokusera på smärta

Diet

Vissa dieter är mycket inflammatoriska, särskilt de som innehåller mycket transfetter, raffinerat socker och bearbetade livsmedel. Rådgör med din läkare för att se om din kost kan bidra till din kroniska ryggsmärta och hur du kan ändra den. Att bibehålla en hälsosam vikt kan också hjälpa till att minska din ryggsmärta genom att minska trycket på ryggraden.

Livsstilsändringar

När du har kronisk smärta är det viktigt att acceptera dina begränsningar och anpassa dig. Lyssna på din kropp och lär dig att takta dig själv. Ta en paus när du klipper gräsmattan, eller gör flera turer när du bär matvaror. Notera de aktiviteter som förvärrar din smärta och undvik dem om möjligt. Detta kan inte bara hjälpa din rygg att må bättre, det kan också förhindra att det underliggande tillståndet utvecklas. En annan viktig livsstilsförändring att testa är att sluta röka. Nikotin är vetenskapligt känt för att accentuera smärta och fördröja läkning.

Injektionsbaserade behandlingar

Nervblockader, epidurala steroidinjektioner, nervablationer och andra typer av injektionsbaserade procedurer är tillgängliga för kronisk ryggsmärta. De används när källan till smärtan är känd och kan ibland hjälpa till att utesluta vissa orsaker om behandlingen inte fungerar. Injektioner kan stoppa eller minska smärta under en viss tid, men är inte avsedda som långsiktiga lösningar och bör inte användas isolerat.

Alternativa behandlingar

Akupunktur, massage, biofeedback-terapi, laserterapi, elektrisk nervstimulering och andra icke-kirurgiska ryggradsbehandlingar kan också göra skillnad för kronisk ryggsmärta. Prata med din ryggradsspecialist om alternativa behandlingar som kan gynna dig.

Farmakologiska behandlingar

Analgetika, antiinflammatoriska läkemedel, muskelavslappnande medel och andra mediciner kan användas för att kontrollera kronisk ryggsmärta. De flesta kommer dock med oönskade biverkningar och är inte avsedda för långvarig användning.

Fysioterapi

3 Jan 2021

Utöver kiroprakti och naprapati så finns det även fysioterapi. Förr sa man sjukgymnastik, men idag heter det att man är en fysioterapeut och inte en sjukgymnast. Det är ett akademiskt ämne och titeln fysioterapeut är sedan 1 januari 2014 en skyddad yrkestitel för sjukgymnaster.

Den som före 2014 tagit examen som sjukgymnast fick ansöka om att byta titel. Det hos Socialstyrelsen. En fysioterapeut specialiserar sig på människans rörelseförmåga och de funktionsnedsättningar som kan begränsa den.

Vad kan en fysioterapeut hjälpa dig med?

Om du har besvär ifrån rygg, nacke, axlar, höfter, knän samt med stress, sömn och långvarig smärta så är det till en fysioterapeut du bör vända dig. Då genomgår du först en undersökning och får en bedömning av fysioterapeuten. Du kan då få en förklaring på vad det är som är fel samt få förslag på vad ni bör göra för att åtgärda det. En personlig plan upprättas sedan för dig.


Fysioterapi kallas fortfarande till vardags för just sjukgymnastik. Det är kunskaper om och studier av människan i rörelse.

Vad gör en fysioterapeut?

Fysioterapeut är i Sverige ett Legitimationsyrke och man jobbar bland annat med t förebygga att människor ska bli sjuka. Man jobbar även med att behandla smärta och olika problem som patienter har. Patienter finns i alla åldrar. En fysioterapeut använder sig av en helhetssyn på patientens hälsa och livssituation samt hans eller hennes individuella förutsättningar för att kunna bedöma vad det är för behandling som är aktuell.

Vanliga former av behandling är rehab-träning, smärtbehandling samt ett individuellt utformat träningsprogram.

Utbildning

För den som vill bli fysioterapeut så krävs det att man läser tre år på Fysioterapeutprogrammet på högskolenivå. Man får både teoretisk och klinisk utbildning. Den kliniska utbildningen är ofta till stor del verksamhetsförlagd. Studierna avslutas med fysioterapeutexamen och en medicine kandidatexamen efter 180 högskolepoäng. Efter att man har tagit sin examen så får man ansöka om en legitimation. Det gör man hos Socialstyrelsen.

Vanliga skador en fysioterapeut kan åtgärda

Om du har problem med kroppen och kanske skadat dig eller bara har ont, så kan det vara bra att vända dig till en fysioterapeut. Bland annat kan en sådan hjälpa dig om du har ryggvärk, ryggskott, diskbråck, ischias eller smärta i bröstrygg. Om du sitter stilla mycket, kanske då du bettar på nätet, läs mer om det här, se då till att ställa dig upp ibland och röra på dig. Särskilt om du har besvär med ryggen eller annat. 

Hos en fysioterapeut kan du även få hjälp med är olika nackbesvär så som nackspärr och whiplash. De behandlar även olika led- och muskelbesvär. Bland annat axel- och skuldersmärtor, frusen axel och impingement. 

Skador så som belastningsskador, höftskada, knäskada och musarm är även det du kan vända dig till med till en fysioterapeut.

Hos en fysioterapeut kan du alltså komma till rätta med olika problem som rör kropp och leder. Så det är smart att besöka en sådan om du känner av att du har ont, eller svårt att röra dig eller så. 

Naprapati

5 Sep 2020

Det finns smärttillstånd som en kiropraktor inte tar hand om, utan det är istället en naprapat som man får gå till. En naprapat utför det som heter naprapati. Detta ord kommer av det tjeckiska ordet napravit som betyder att korrigera samt det grekiska ordet pathos som betyder lidande.

En allmän uppfattning om vad som är skillnaden mellan en naprapat och kiropraktor är att en naprapat sysslar med muskulära behandlingar och en kiropraktor med att justera ryggen.

En legitimerad naprapat är en person som har genomgått en fyra års lång utbildning på Naprapathögskolan, samt praktiserat ett år inom bland annat offentlig vård. Detta är ett måste för att kunna få sin legitimation av Socialstyrelsen. Naprapater lyder under Hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar.

Vad gör en naprapat?

En naprapat undersöker samt diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd samt nedsatta funktioner i hela det neuromuskuloskeletala systemet. Man tar hänsyn till patientens  leder, skelett, muskler och övriga mjukdelar. Sedan så har man en helhetssyn på kroppen och behandlingen av den sker tillsammans med att man har en hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi samt en kombination av goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin

Det naprapaten främst använder sig av är sina egna händer. Det för att kunna kombinera olika manuella behandlingstekniker.

Ofta används ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering i kobination med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching.

Det händer även att TENS används eller stötvågsbehandling. Sedan finns det de naprapater som även tar in akupunktur.

Det finns även flera andra behandlingsmetoder en naprapat kan använda sig av så som laser, tejpning, stötvågsbehandling, triggerpunktbehandling, massage och dry needling.

Vilka besvär tar en naprapat hand om?

Det som en naprapat kan ta hand om är främst  smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. Du kan komma att uppleva att du har ont eller att det är smärta då samspel mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar som de ska.

En naprapat kan behandla en nedsatt funktion och smärta i ryggradens alla delar. De behandlar även specifika smärttillstånd eller diagnoser så som musarm, tennisarmbåge, golfarmbåge, spänningshuvudvärk, ischias, muskelbristningar och benhinneinflammation.

Den behandling som sker hos en naprapat är främst för att du ska få mindre smärta samt att din kropp ska fungera normalt igen. Det är därför en naprapat lägger stort fokus på att först analysera och åtgärda bakomliggande orsaker. Från detta kan han eller hon sedan ge dig rekommendationer på vad du ska göra för något för att få tillbaka rörligheten eller få minskad smärta. Du kan komma att få anpassade träningsprogram eller råd om hur du ska förbättra ergonomin, hemma eller på jobbet. 

Kiropraktorhögskolan

29 Aug 2020

Om det är så att du funderar på att bli kiropraktor, så kan du bli det genom att läsa vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna har sedan 1983 utbildat kiropraktorer. De är Skandinaviens största och äldsta kiropraktiska institution. Kiropraktorprogrammet är på 5 år och då varvas praktisk träning med teoretisk kunskap.

Under utbildningens gång så läser man en mängd olika ämnen. Bland annat anatomi, fysiologi, idrottsmedicin och näringsfysiologi. Senare, under årskurs 5 och 6 så ska dessa kunskaper praktiseras och det på den patientkliniken som högskolan har. Undervisningen på denna skola består av föreläsningar, seminarier, laborationer, grupparbeten, inlämningsuppgifter, redovisningar och praktiskt arbete. Alla lärare vid denna skola är legitimerade kiropraktorer.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan jobbar utifrån den kiropraktiska inriktningen, Diversified-modellen.

Ansökan och kostnad

Om du vill söka till kiropraktorutbildningen behöver du ha grundläggande behörighet samt särskild behörighet avseende:

Kemi 1, Fysik 1 och Biologi 1 (eller Naturvetenskap 2)
Matematik 3

Tidigare erfarenhet från sjukvård, idrottsledarutbildning samt terapeutyrken är meriterande.

Kiropraktorutbildningen kostar i medeltal 86.000 SEK per läsår och kan betalas läsårsvis. (2020 års priser). Om du vill testa lyckan att få in lite extra pengar till detta, läs mer här

Varför ska du studera på kiropraktorhögskolan?

Om du är intresserad av männsikan och kroppen och vill göra mer för att hjälpa så är detta en bra utbildning. Utbildningen är utformad för skandinavisk sjuk- och hälsovård. Merparten av utbildningen är på svenska och anpassad till svensk vårdkultur. Sedan får du redan under din utbildning kontakt med läkare, vårdpersonal, sjukgymnaster med mera. Personer du kan komma att jobba med eller samarbeta med efter din utbildning. Det är en stor efterfrågan på utbildade och legitimerade kiropraktorer samt att det även är bra betalt. Så det är ett bra yrke att satsa på. Som kiropraktor har du det lätt att få jobb då kiropraktiken idag är den tredje största primärvårdsgruppen i västvärlden, näst efter läkare och tandläkare.

Vad är kiropraktik?

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan ”cheiro” och ”praktikos som fritt översatt blir "att göra för hand". Inom kiropraktik så använder du dig av diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av funktionsstörningar och smärttillstånd i rörelseapparaten med fokus på rygg och nacke. Oftast är det främst ryggen som en kiropraktor jobbar med att justera. Muskkulära behandlingar sker istället hos en naprapat. 

En kiropraktor behandlar besvär eller skadors om kommer av störningar i leder, muskler och nervsystem. Bland besvär en kiropraktor kan hjälpa till med finns molande ryggvärk, ryggskott, ischias, nacksmärta, whiplashskada, huvudvärk, smärta och stelhet kring axlar och skuldror, diskproblem, domningar/stickningar och smärta i armar, ben och höft.

Jobba var du vill som kiropraktor

Som utbildad och legitimerad kiropraktor kan du starta egen praktik, men även jobba på sjukhus, vårdcentraler eller inom företagshälsovården. Det är även fullt möjligt att göra en internationell karriär, då det är en stor efterfrågan på kiropraktorer över hela världen. 

Ryggskott eller bara ont i ryggen?

28 Jul 2020

Ont i ryggen, det är något de allra flesta kan få, men det kan ha olika orsaker. Det kan vara att du drabbats av ryggskott, diskbråck, ischias eller annat. Ibland är det bara lite ont i ryggen utan en direkt diagnos. Ofta när det värker så sitter man så stilla man bara kan, men det är bättre att röra på sig. Stillasittande kan förvärra det istället. Det är bättre att röra på sig.

De vanligaste ryggproblemen som man kan drabbas av är yggskott, diskbråck och ischias.

Ryggskott innebär en plötslig och kraftig smärta i nedre delen av ryggen.

Diskbråck sker när de yttre fibrerna i en av ryggradens diskar spricker upp så att det material som ligger innanför (kärnan) kan läcka ut. Då är det två saker som kan göra att det smärtar. Den ena orsaken är att det är som ett tryck från kärnmaterialet. Det andra är att det kan vara en inflammatorisk respons från kroppen. Dock är det inte ovanligt att ha diskbråck utan smärta.

Ischias är smärta från ländryggen eller sätet ner i ena benet och kan komma av flera orsaker.

När du har ont i ryggen kan det vara bra att träna. Eller i alla fall vara aktiv. 

Vad innebär ryggskott?

Ryggskott eller lumbago är en plötslig, intensiv smärta som uppstår i ländryggen. När man drabbas så kan det komma successivt eller så drabbas du helt plötsligt av att du får ont i nedre delen av ryggen. Det är ofta svårt att röra sig då du drabbas, eftersom att det känns som om det gör mer ont då. Ryggskott är något som kan drabba vem som helst. Det finns två former av ryggskott och det är akut ryggskott och kroniskt ryggskott. 

Ryggskott kan komma när som helst och ibland utan en synlig anledning. Det kan vara så att du bara böjer dig fram för att knyta dina skor eller att du kliver ur sängen. Dock kan det vara så att det ligger flera saker bakom att du drabbas. Det kan vara som så att du under en tid haft upprepade påfrestningar eller att du fått en inflammation i lederna i ryggen efter förslitning. Det är vanligt hos äldre.

Vad kan man då göra mot ryggskott? Det allra första du bör göra är att itta orsaken bakom. Det så att du slipper få nya ryggskott, eftersom att flera nya kan leda till att du får kroniska skador. Se till att röra på dig, även om det gör ont. 

Se till att träffa en läkare, särskilt om det är första gången du har det. Det kan även vara en fördel att gå till en kiropraktor. Du kan då få bra hjälp med behandling samt rehabiliteringsprogram. 

Det finns även olika former av smärtlindring med värktabletter, eller TENS. Det står för transkutan nervstimulering och ger smärtlindring med hjälp av en apparat. Denna apparat avger pulserande mikroströmmar som stimulerar nerverna och blockerar smärtan.

Akupunktur är även det en bra behandlingsmetod

27 May 2020

För smärta finns det olika behandlingsmetoder och experter att vända sig till. Det är inte bara en kiopraktor som kan hjälpa dig utan det kan även en naprapat, en fysioterapeut eller en akupunktör. Akupunktur är bra dör dig som har ont i dina leder och muskler. 

Ursprunget till akkupunktur kommer från traditionell kinesisk medicin som sedan har kommit att utvecklas en hel del. Nu används den även i stora delar av västvärlden. Dock är det skillnader mellan traditionell kinesisk akupunktur och västerländsk akupunktur.

Akupunkturbehandling går att få i kroppens alla delar. Du kan få det i ryggen, armarna, händerna, knäna, fötterna så väl som det finns akkupunktur på öronen. 

Innan en behandling kan påbörjas måste du svara på frågor om dig själv och berätta om dina besvär. 

Behandlingen sker med hjälp av nålar som sticks in i din kropp. Du börjar med att ta av dig kläderna och lägger dig sedan ner. Du kan ligga på mage, rygg eller sidan, det beror på var du ska behandlas. 

Sedan så påbörjar akupunktören behandlingen genom att ta tunna nålar och placera dessa i akupunkturpunkter. Det är ett visst antal mycket tunna, sterila nålar sticks in i muskler, senor eller bindväv. Nålarna placeras i så kallade akupunkturpunkter. När behandlaren snurrar på nålarna stimuleras vävnaden.

Dessa nålar kan placeras på det område du har ont, men även lång bit ifrån. Det är akupunktörens som utifrån dina problem som bestämmer hur många nålar det behövs. Vanligast är det fem till tolv nålar per behandling.

Få hjälp med din smärta

29 Apr 2020

Idag är det allt för många som går runt och har ont lite varstans och tänker att det går över. Dock kan det vara bra att vända sig till en kiropraktor, som faktiskt kan hjälpa till att få bort smärtan. Är det så att du har problem med rygg och nacke, smärta, svårt att röra dig så är det en mycket god idé att besöka en kiropraktor. Han eller hon kan då använda sig av HVLA-manipulation som det heter för att öka rörelseförmågan och minska din smärta.

Som kiropraktor jobbar man utifrån den biopsykosociala modellen och ser till patientens helhet inför en behandling. För att ställa diagnos så använder man sig av manuella undersökningsmetoder.

Ordet kiropraktik kommer från två grekiska ord, ”cheiro” och ”praktikos". Fritt översatt så betyder det ”att göra för hand”.

En kiropraktor kan hjälpa dig med skador och besvär som orsakats av störningar i leder, muskler och nervsystem. Bland annat molande ryggvärk, ryggskott, ischias och nacksmärta. Du kan ockkså få hjälp med whiplashskada, huvudvärk, smärta och stelhet kring axlar och skuldror samt diskproblem, domningar/stickningar och smärta i armar, ben och höft.