Naprapati

Det finns smärttillstånd som en kiropraktor inte tar hand om, utan det är istället en naprapat som man får gå till. En naprapat utför det som heter naprapati. Detta ord kommer av det tjeckiska ordet napravit som betyder att korrigera samt det grekiska ordet pathos som betyder lidande.

En allmän uppfattning om vad som är skillnaden mellan en naprapat och kiropraktor är att en naprapat sysslar med muskulära behandlingar och en kiropraktor med att justera ryggen.

En legitimerad naprapat är en person som har genomgått en fyra års lång utbildning på Naprapathögskolan, samt praktiserat ett år inom bland annat offentlig vård. Detta är ett måste för att kunna få sin legitimation av Socialstyrelsen. Naprapater lyder under Hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar.

Vad gör en naprapat?

En naprapat undersöker samt diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd samt nedsatta funktioner i hela det neuromuskuloskeletala systemet. Man tar hänsyn till patientens  leder, skelett, muskler och övriga mjukdelar. Sedan så har man en helhetssyn på kroppen och behandlingen av den sker tillsammans med att man har en hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi samt en kombination av goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin

Det naprapaten främst använder sig av är sina egna händer. Det för att kunna kombinera olika manuella behandlingstekniker.

Ofta används ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering i kobination med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching.

Det händer även att TENS används eller stötvågsbehandling. Sedan finns det de naprapater som även tar in akupunktur.

Det finns även flera andra behandlingsmetoder en naprapat kan använda sig av så som laser, tejpning, stötvågsbehandling, triggerpunktbehandling, massage och dry needling.

Vilka besvär tar en naprapat hand om?

Det som en naprapat kan ta hand om är främst  smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. Du kan komma att uppleva att du har ont eller att det är smärta då samspel mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar som de ska.

En naprapat kan behandla en nedsatt funktion och smärta i ryggradens alla delar. De behandlar även specifika smärttillstånd eller diagnoser så som musarm, tennisarmbåge, golfarmbåge, spänningshuvudvärk, ischias, muskelbristningar och benhinneinflammation.

Den behandling som sker hos en naprapat är främst för att du ska få mindre smärta samt att din kropp ska fungera normalt igen. Det är därför en naprapat lägger stort fokus på att först analysera och åtgärda bakomliggande orsaker. Från detta kan han eller hon sedan ge dig rekommendationer på vad du ska göra för något för att få tillbaka rörligheten eller få minskad smärta. Du kan komma att få anpassade träningsprogram eller råd om hur du ska förbättra ergonomin, hemma eller på jobbet. 

5 Sep 2020