Fysioterapi

Utöver kiroprakti och naprapati så finns det även fysioterapi. Förr sa man sjukgymnastik, men idag heter det att man är en fysioterapeut och inte en sjukgymnast. Det är ett akademiskt ämne och titeln fysioterapeut är sedan 1 januari 2014 en skyddad yrkestitel för sjukgymnaster.

Den som före 2014 tagit examen som sjukgymnast fick ansöka om att byta titel. Det hos Socialstyrelsen. En fysioterapeut specialiserar sig på människans rörelseförmåga och de funktionsnedsättningar som kan begränsa den.

Vad kan en fysioterapeut hjälpa dig med?

Om du har besvär ifrån rygg, nacke, axlar, höfter, knän samt med stress, sömn och långvarig smärta så är det till en fysioterapeut du bör vända dig. Då genomgår du först en undersökning och får en bedömning av fysioterapeuten. Du kan då få en förklaring på vad det är som är fel samt få förslag på vad ni bör göra för att åtgärda det. En personlig plan upprättas sedan för dig.


Fysioterapi kallas fortfarande till vardags för just sjukgymnastik. Det är kunskaper om och studier av människan i rörelse.

Vad gör en fysioterapeut?

Fysioterapeut är i Sverige ett Legitimationsyrke och man jobbar bland annat med t förebygga att människor ska bli sjuka. Man jobbar även med att behandla smärta och olika problem som patienter har. Patienter finns i alla åldrar. En fysioterapeut använder sig av en helhetssyn på patientens hälsa och livssituation samt hans eller hennes individuella förutsättningar för att kunna bedöma vad det är för behandling som är aktuell.

Vanliga former av behandling är rehab-träning, smärtbehandling samt ett individuellt utformat träningsprogram.

Utbildning

För den som vill bli fysioterapeut så krävs det att man läser tre år på Fysioterapeutprogrammet på högskolenivå. Man får både teoretisk och klinisk utbildning. Den kliniska utbildningen är ofta till stor del verksamhetsförlagd. Studierna avslutas med fysioterapeutexamen och en medicine kandidatexamen efter 180 högskolepoäng. Efter att man har tagit sin examen så får man ansöka om en legitimation. Det gör man hos Socialstyrelsen.

Vanliga skador en fysioterapeut kan åtgärda

Om du har problem med kroppen och kanske skadat dig eller bara har ont, så kan det vara bra att vända dig till en fysioterapeut. Bland annat kan en sådan hjälpa dig om du har ryggvärk, ryggskott, diskbråck, ischias eller smärta i bröstrygg. Om du sitter stilla mycket, kanske då du bettar på nätet, läs mer om det här, se då till att ställa dig upp ibland och röra på dig. Särskilt om du har besvär med ryggen eller annat. 

Hos en fysioterapeut kan du även få hjälp med är olika nackbesvär så som nackspärr och whiplash. De behandlar även olika led- och muskelbesvär. Bland annat axel- och skuldersmärtor, frusen axel och impingement. 

Skador så som belastningsskador, höftskada, knäskada och musarm är även det du kan vända dig till med till en fysioterapeut.

Hos en fysioterapeut kan du alltså komma till rätta med olika problem som rör kropp och leder. Så det är smart att besöka en sådan om du känner av att du har ont, eller svårt att röra dig eller så. 

3 Jan 2021